Skip to main content

Prestatieverbetering

Geen zorg staat hoger op de prioriteitenlijst van bestuur en directie dan de "vitaliteit" van hun organisatie. Het streven is om een klantvriendelijke, efficiënte, effectieve, productieve en rendabele organisatie te behouden, waarin gepassioneerde en gezonde medewerkers floreren. Desondanks kan deze balans onder druk komen te staan of moet de organisatie klaar zijn voor een nieuwe fase van groei.

Diverse vragen komen dan naar voren:

  • Wat is eigenlijk de grondoorzaak?
  • Met wie moeten we dit oplossen?
  • Hoe moeten we dit aanpakken?
  • Wat kunnen Lean, Six Sigma of misschien Agile voor ons betekenen?

Hoe gaan we te werk?

Wij snappen dat dit een moeilijke opgave is voor een organisatie. Om deze opgave toch zo goed mogelijk aan te gaan hebben wij de oplossing. Het fundament van ons vakmanschap is prestatieverbetering met procesanalyse, Kaizen’s, Lean en Six Sigma toepassingen. We kunnen met onze ervaring organisaties zeer snel wegwijs maken en begeleiden in de aanpak en aansturing op vier verschillende gebieden:

1. klantgerichtheid en klanttevredenheid verhogen

we werken samen aan de klantreis, de gedachtegang van de klant. Ook het thema eigenaarschap en verantwoordelijkheid komt naar voren. En hoe werken “klant-keten-teams” over meerdere afdelingen samen? Tot slot het sturingsthema.

2. proces- kwaliteit verhogen en doorlooptijd verlagen

Kpi’s zoals “aantal fouten”, “% first time right” en doorlooptijd geven een basisidee van de geleverde prestatie. Om verbeteringen te realiseren gaan we hier dieper naar kijken. Wat ons anders maakt dan anderen is het adaptieve resultaat: Mens, Systeem, Cultuur en Besturing zodanig voorbereiden dat de volgende aanpassing zelf gedaan kan worden.

3. Kosten verlagen

We werken samen aan de klantreis, de gedachtegang van de klant. Ook het thema eigenaarschap en verantwoordelijkheid komt naar voren. En hoe werken “klant-keten-teams” over meerdere afdelingen samen? Tot slot het sturingsthema.

4. Productiviteit en waarde verhogen

Het optimaliseren van de geleverde waarde is de meest integrale wijze waarop verbeterd kan worden. Alles komt samen en een brede blik op de hele keten, beginnend bij de klant is verstandig. Naast het Lean gedachtegoed werkt de Agile manier van productvernieuwing en waardecreatie bijzonder goed.

Neem contact met ons op

We vertellen u graag meer!

+31 (0)6 835 703 15