Skip to main content

Strategie- executie

Er bereikt een punt waarop de diepgaande strategiesessies, analyses en gedegen onderbouwingen voor een nieuwe koers tot voltooing komen. Echter, zelfs na deze grondige inspanningen blijven tal van onbeantwoorde vragen bestaan zoals: Wat betekent dit precies voor onze klanten? Behouden we de huidige structuur? Hoe en wie gaan we de verandering organiseren?

Hoe gaan we te werk?

Wij zijn er om jou te begeleiden in dit kritieke stadium. Wij staan klaar om de onbeantwoorde vragen te beantwoorden, en met jou samen te werken aan een naadloze overgang van strategie naar uitvoering. Of het nu gaat om het identificeren van prioriteiten, het stroomlijnen van implementatieplannen, of het aanpakken van onvoorziene uitdagingen, wij zijn toegewijd aan het bieden van de ondersteuning die uw organisatie nodig heeft.

Noviter biedt in dit kader vijf diensten aan:

Momentum opbouwen

Deze oplossing gaat over het vertalen van de strategie naar klant en units/afdelingen. We beginnen met een analyse van wat de strategie betekent per klant of klantgroep. Actuele thema’s, timing, belangen, betrokkenen en de communicatie intern en extern worden in detail uitgedacht.

 De gevolgen bepalen van de nieuwe strategie voor een unit of afdeling begint met zingeving van missie of ambitie. Vanuit moderne principes zoals autonomie, meesterschap en ondernemerschap wordt de nieuwe inrichting samen met de sleutelfiguren van deze teams uitgewerkt. Het resultaat is meer dan een congruente doorvertaling van doelen, kpi’s, teamindeling en gewenst gedrag. Er ontstaat enthousiasme en momentum voor de nieuwe koers.

Uitwerking besturing en organisatieconsequenties

Als een organisatie een sport-lichaam zou zijn, zouden we spreken van te ontwikkelen “spieren” om een bijzondere prestatie te leveren. En welke “organen” zijn van vitaal belang? En wat is ons “vet” wat we willen verminderen? De nieuwe strategie betekent dat enkele (nieuwe) onderdelen van de organisatie zich enorm moeten ontwikkelen en heel belangrijk worden. Andere onderdelen kunnen geconsolideerd worden. En weer andere onderdelen kunnen beter door partners gedaan worden. De benodigde kernprocessen, bedrijfsfuncties en afdelingen worden geïdentificeerd en een logische ordening en aansturing wordt gekozen.

  Inrichten klantgerichte, wendbare processen en ketens

  De meeste organisaties ambiëren nieuwe niveaus van klantgerichtheid en wendbaarheid. Ze werken aan mooie oplossingen zoals Bizz-Dev-Ops, klantteams of ketenteams en Regiefuncties. Lean, Agile of Six Sigma experts worden gevraagd om hun methodologische visie. Dit is echter het vak van strategisch procesmanagement. Het vereist klantgerichtheid, organisatie-doelgerichtheid, een “helicopter-view” op de gewenste besturing  en diepe kennis van de meerwaarde van de diverse methode in de markt.

  Snel succes met Kort Cyclisch Sturen

  Strategie kijkt vaak 1 tot 3 jaar vooruit. Veel teams vinden het lastig om jaarplannen en hogere organisatiedoelen naar concrete teamacties te vertalen. Een wendbare manier om snel successen te halen noemen wij Kort Cyclisch Sturen. Het is een oplossing om teams bijzonder snel op de meest belangrijke strategische doelen te zetten. Met visual management, stand-ups, en de prestatiedialoog gaan alle lagen van de organisatie ermee aan de slag. Een organisatie-brede-doelen-haal-machine is ontstaan. In deze korte film zie je hoe dit bij PGGM is gerealiseerd.

   Optuigen daadkrachtig veranderprogramma

   Naast de lijn en staf organisatie die via kort cyclisch sturen direct aan de slag kan met doelen halen, is vaak een veranderprogramma nodig om meer snelheid, daadkracht en structurele verandering te brengen. Het product is niet alleen een logische ordening van waarde, doelen en projecten in de tijd. Onderwerpen die veel aandacht nodig hebben zijn draagvlak, gedrag  en cultuur, communicatie en de methode om resultaten te volgen en te sturen. Het vormen van een tijdelijk multidisciplinair programmateam en het slim gebruik maken van alle (staf)expertise in de organisatie zal het succes mede bepalen.

   Neem contact met ons op

   We vertellen u graag meer!

   +31 (0)6 835 703 15