Skip to main content

Privacy statement

Als u contact met Noviter Advies (hierna Noviter) opneemt via de website, onze consultants of andere wegen om gebruik te maken van onze dienstverlening, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Noviter vindt een zorgvuldige, vertrouwelijke en veilige omgang van persoonsgegevens van groot belang. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Noviter is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit met welk doel, we welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde (persoons-)gegevens van u. Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die door u zijn opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW-gegevens, Telefoonnummer, Emailadres, Functie, Gespreksverslagen van eventuele interviews

Noviter verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Het tot stand brengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • De uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren. Eventuele gespreksverslagen worden gebruikt om de klantvraag beter in kaart te brengen en een goed beeld te krijgen van de organisatie.
 • U op de hoogte te houden van de producten en diensten van Noviter;
 • Indien u dat op prijs stelt; u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • U content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • Verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • Te voldoen aan de op Noviter van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Op de hoogte brengen van door Noviter georganiseerde evenementen en publicaties.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen, suggesties of klachten te stellen aan onze consultants middels een contactformulier, waarbij gevraagd wordt naar uw naam, emailadres en bericht. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie en gegevensverstrekking aan derden

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Noviter behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat Noviter op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. Noviter zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met Noviter zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

Beveiliging gegevens

Noviter respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Noviter. Noviter spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen.

Noviter is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Noviter.

Inzage

U kunt te allen tijde inzicht krijgen in uw gegevens die door Noviter zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van Noviter. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of dat schriftelijk doen:

Noviter
T.a.v. Adriaan Vermeulen
Zonnestein 12
1181 LW Amstelveen

 

Website en Diensten inhoud

 Inhoud

Noviter behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door Noviter worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

Doorverwijzing en koppeling

Noviter is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij Noviter volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

Auteursrecht

Noviter heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door Noviter is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat Noviter daar schriftelijk mee akkoord gaat.

Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door Noviter gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

Wettelijke geldigheid van deze cookie- en privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacystatement moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

Cookies

Bij het gebruik van Noviter diensten kan door Noviter informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Noviter gebruikt cookies bijvoorbeeld om het gebruik van de Noviter website te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Noviter weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn. En (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) gebruiken we cookies om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en ActiveCampaign cookies.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijziging van deze privacy statement

Noviter behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.