Skip to main content

Training

In het dynamische landschap van continu verbeteren, de lerende organisatie, Lean (start-up), Six Sigma, of Agile, vormt "Adaptiviteit" de onmisbare strategische paraplu. Het omarmen van wendbaarheid op een integrale wijze stelt jouw organisatie in staat om als mens, team en organisatie instinctief te anticiperen en te leren.

Verandering is de enige constante en adaptiviteit vormt de essentiële sleutel tot het omarmen van deze dynamiek. Of je nu betrokken bent bij Lean-methodologieën, Six Sigma, of Agile-praktijken, het vermogen om adaptief te zijn biedt een overkoepelend kader dat de strategische koers van je organisatie begeleidt.

Hoe gaan we te werk?

We hebben vier trainingen ontwikkeld voor vier verschillende doelgroepen. Iedere training behandelt de 5 vaardigheden en 10 succesfactoren onder de kernkwaliteit adaptiviteit. Op een praktische wijze staan de aspecten mens, klant, doel, proces, sturing en leiderschap centraal. Het programma is interactief met een mix van verwonderen, denken en doen. Door aan te sluiten op actuele casussen en individuele leerbehoeften is de training in zichzelf ook adaptief.

Inspired to adapt

Deze inspiratiesessie is voor professionals (Lean/Agile coaches en organisatie-experts vanuit HR, Business Consultancy, Informatiemanagement, Architectuur) en (senior) managers. In twee uur wordt een introductie gegeven op de kernkwaliteit adaptiviteit en een dialoog gestart over de toepassing binnen jouw organisatie.

Adaptive by design

Deze workshop is voor directieteams en besturen. In een interactieve werksessie van drie uur wordt het adaptieve framework (5 vaardigheden en 10 succesfactoren) tegen de huidige organisatie afgezet. Het resultaat is een eerste strategische visie op waar de organisatie haar aanpassingsvermogen moet ontwikkelen, uitbouwen of borgen.

  Adapt to win

  Dit is een Masterclass voor professionals (Lean/Agile coaches en organisatie-experts vanuit HR, Business Consultancy, Informatiemanagement, Architectuur, Project Management). In drie dagen word je in detail getraind om het adaptiviteits framework toe te passen op jezelf en jouw team(s) of teams van je opdrachtgever. Daarnaast leer je jouw organisatie als geheel te analyseren en initiatieven te starten om de adaptieve kernkwaliteit verder te ontwikkelen. De Masterclass wordt gegeven aan groepen van rond de 10 mensen. Er geldt een open inschrijving. Er kunnen ook in-company trainingen gegeven worden.

  Adaptive change

  Dit is een maatwerk in company training voor sleutelfiguren aan de vooravond van een belangrijke verandering. Er is geen beter moment dan aan het begin van een verbeterproject, organisatievernieuwing of veranderinitiatief om de belangrijkste mensen (zij die het verschil kunnen en zullen maken waardoor het een succes wordt) voor te bereiden op adaptatie. Geen project loopt conform plan. Geen resultaat mag statisch zijn. Daarom zal een hoog aanpassingsvermogen met name verwacht worden van middel managers, senior medewerkers, coaches, veranderaars, projectmanagers en verbeteraars. Dit zijn de sleutelfiguren die een verandering kunnen maken of breken. In een maatwerk voorbereidingstraining (tussen 1-3 dagen) worden de 10 succesfactoren gekoppeld aan de verandercasus en de sleutelfiguren voorbereid op het concept van Change3 = Resultaat3.

  De achtergrond van onze trainingen

  Ons aanpassingsvermogen heeft mede bepaald wie we zijn geworden en waar we nu staan; als mens, als team en als organisatie. Maar wat als je dit “vermogen” concreet kunt ontwikkelen en vervolgens gericht kunt inzetten voor je toekomst? 

  Om deze vraag te beantwoorden hebben we onze visie uitgewerkt in een model. Ons uitgebreide gedachtegoed is gebaseerd op academisch onderzoek, ontdekkingen en ervaringen in dit nog relatief jonge vakgebied in de bedrijfskunde. Wij zien adaptiviteit als een kernkwaliteit die mensen, teams en organisaties kunnen aanleren en ontwikkelen. De kernkwaliteit bestaat uit 5 vaardigheden die ieder weer uit 2 succesfactoren bestaan. Deze in totaal 10 succesfactoren zijn een zorgvuldige selectie van bekende, beproefde en bewezen theorieën uit 100’en jaren aan academisch onderzoek in de wereld van de evolutieleer, natuurkunde, bedrijfskunde, en psychologie.

  Neem contact met ons op

  We vertellen u graag meer!

  +31 (0)6 835 703 15