Skip to main contentThe Change Accelerator

Een goed begin is het halve werk

Herken je dit?

Jij bent de verantwoordelijke leider van een stevige organisatorische uitdaging. Er spelen meerdere, ambigue thema’s tegelijk. Er is hoge urgentie en groot belang vanuit bestuur.  Jij hebt de regierol in een breed stakeholderveld. Inzicht is nodig en de verandering moet snel “op de wagen”.

Je wilt in deze situatie versnellen zonder al te veel concessies op kwaliteit en draagvlak. En het moet in één keer lukken. Zonder een speciale aanpak gaat dit voor jou te langzaam. Wat te doen?

Uit recente ervaring en in samenwerking met zeer ervaren experts uit ons netwerk heeft Noviter een oplossing ontworpen voor dit soort situaties. Het uitdagende resultaat wat wij voor ogen hebben is:

  • In 1 week plan gereed
  • Na 1 maand verandering gestart
  • Binnen 1 kwartaal eerste resultaat

Om deze versnelling waar te maken hebben we een aanpak ontworpen die op drie pijlers rust:

1. Daadkrachtig

Eigenaarschap, strakke planning, go/no go besluiten en je agenda voor een korte maar intensieve tijd vrijgemaakt. De aanpak voorziet na een gedegen voorbereiding, in een logische opeenvolging van activiteiten waar jij als directeur/bestuurder regie over voert.

2. Kernachtig

Snel tot de kern van de zaak komen. Zeker in de eerste fase is dit van groot belang. Dit vereist van de betrokkenen een verbonden, open en soms confronterende eerlijkheid om de feiten te analyseren. Met speciale vragen, dialoog en analyse wordt verdieping bereikt en samen nieuwe waarde gevonden.

3. Deskundig

Een duo van zeer ervaren op elkaar ingespeelde Noviter begeleiders neemt het leiderschapsteam mee door het versnellingsproces. Dit zijn Adriaan Vermeulen en afhankelijk van het vraagstuk een bijzondere, senior professional met extra “denk en doe-kracht” uit het expertnetwerk. Zo wordt dwars door inhoud en proces ook ieders versnellende en vertragende gedrag ten behoeve van het resultaat geraakt.

Bij deze aanpak horen ook concessies.

  • We gaan voor 80% goed, de overige 15% pakken we in de loop van het traject vertrouwende op de adaptieve werkwijze. De laatste 5% pakken we als het opweegt tegen de kosten.
  • We kiezen ook voor draagvlak eerst bij een groep sleutelfiguren. Dit zijn mensen van verschillende plekken in de organisatie die een verandering kunnen maken of breken. De formele en informele leiders, deskundigen en cultuurdragers.
  • De belangrijkste consequentie van deze oplossing is het loslaten en afwijken van gebaande paden. 

Je twijfelt nog? Heel begrijpelijk. Jouw vraagstuk is uniek en vereist maatwerk. Terecht. Daarom starten we met een korte, intensieve voorbereiding om maximaal effect te hebben vanaf de start. De eerste stap is een verkenningssessie om samen te ontdekken wat wel en niet zal werken en hoe het traject eruit kan zien.