Skip to main contentVeranderleiderschap

Resultaatsverantwoordelijkheid

Resultaten realiseren vraagt om van alles en bovenal effectief leiderschap. Ten eerste met persoonlijk leiderschap: met zelfkennis, authentiek en lerend te werk gaan. Ten tweede met coachend leiderschap: zeker met moderne professionals om je heen die maximaal presteren vanuit autonomie, zingeving en vakmanschap. 

Ten derde adaptief leiderschap: alles is continu in verandering en deze leiders voelen aan wat, wanneer nodig is. In de ultieme situatie wil je dat een leider zichzelf opheft en een steeds beter presterende organisatie achterlaat.

Noviter wordt graag medeverantwoordelijk voor het eindresultaat. We laten onze advies- of trainersrol achter ons en we “stappen tijdelijk in”.

We bieden vanuit onze ervaring drie vormen van dienstverlening aan op het vlak van leiderschap. Alle worden gekenmerkt door het tijdelijke, opheffingsgerichte karakter. Resultaatscontracten zijn hierbij ook bespreekbaar.

1. Programma Management

Hierbij vullen wij tijdelijk de leiderschapsrol in voor realisatie van één van de drie veranderingen: Strategie-executie, Prestatieverbetering of Veranderkracht.

2. Turn around & Interim Management

In bijzondere gevallen kunnen we tijdelijk de lijn-verantwoordelijkheid op ons nemen. Hierbij is een bepaalde verandering of verbetering onderdeel van het vraagstuk. Deze leidinggevende rol heeft het mandaat om integraal te handelen ten behoeve van het resultaat. We werken hierbij op directieniveau en kunnen het verschil maken in het “klant-domein” en in het “operationele-domein”.

3. Verander & Verbeter Coaching

“It takes one to know one”. Deze derde leiderschapsdienst is van een iets andere orde. We hebben goede ervaringen met het bijstaan van onze opdrachtgever in zijn/haar leiderschap over een verandering of verbetering. Wat ons onderscheidt van traditionele coaching is dat wij vooral op het organisatieresultaat gericht zijn en van daaruit bekijken wat dit vraagt van jouw als leider. We hebben twee coachingsvormen:

  1. Gestructureerde coachingsaanpak: hierbij behandelen we de coachingsvraag langs een 10-tal thema’s vanuit onze visie op adaptatie en Change3=Resultaat3.
  2. Emergente coachingsaanpak: In deze variant vertrekken we vanuit de coachingsvraag en leidt de dialoog (U-process) ons verder naar nieuwe inzichten.